המומחיות שלנו

השקעות אלטרנטיביות

כיום, בסביבת ריבית נמוכה, מתרבה החיפוש אחת פתרונות השקעה אלטרנטיביים. כגון השקעה בנדל”ן מניב, נדל”ן מסחרי, קרנות גידור, קרנות REIT, השקעה בתשתיות ובמשאבי טבע. הוספת השקעות אלטרנטיביות משביחה את התיק הכולל ואת יחס התשואה לסיכון.
“הפניית סכום מסוים להשקעה אלטרנטיבית מהווה החלטה מושכלת. גיוון של סוגי ההשקעות מהווה פתח לתשואה עודפת ולרווחים נאים”.
לדעתנו יש צורך להוסיף מרכיבי השקעה אשר ביצועיהם יהיו שונים מהתנהגות מניות ואג”ח ובדיוק לשם כך קיימות ההשקעות האלטרנטיביות, אשר הוספתם לאפיקי ההשקעה המסורתיים יוצרת תיק השקעות איכותי יותר, מפוזר יותר ומתנהג אחרת בתקופת משבר פיננסי.
השקעה בקרן COMRIT
הקרן מתמחה בהשקעה בקרנות ריט אמריקאיות המשקיעות בנכסי נדל”ן מגוונים בארה”ב. כל קרן משקיעה בתחום שונה: משרדים, מרכזים לוגיסטיים, בתי אבות, מרכזים רפואיים, מרכזים מסחריים ובתי מלון. הקרנות מאופיינות בפיזור גדול של נכסי נדל”ן ובניהול ממוקד של מומחים בארה”ב.
• ההשקעה בקרן קומריט מיועדת ללקוחות כשירים בלבד.

השקעה ישירה בנכס מניב בארה”ב
השקעה ישירה בבית פרטי בארה”ב בשווי של 120,000$ עד 150,000$ עם תשואה קבועה צפויה של כ: 6%-9% בנטרול עליית ערך הנכס. תשלום השכירות החודשי משולם ישירות לחשבון הלקוח בארה”ב או בישראל. הנכס 100% בבעלות של הלקוח.

השקעות אלטרנטיביות

פרטי התקשרות

כתובת: גזית 7, פ''ת

טלפון: 073-2255766

פקס: 073-2255766

דוא''ל: office@cnt-fin.com

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פרישה

ניהול סיכונים משפחתיים

יעילות פיננסית

חברת קונטרקטס סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ ("חוזים") הינה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. החברה  משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה והינה בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשע”ה-2015, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.