המומחיות שלנו

תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בוצע בשנת 2012 ומטרתו הייתה להסדיר מספר עיוותים בחיסכון הפנסיוני. כתוצאה מהתיקון ניתנת הטבה פיננסית גדולה ומעניינת עבור כספם הנזיל של בני הגיל השלישי.

ההטבה: יתרונות מובהקים בתחום המיסוי, העלויות ויתרון השקעה.

יתרון מיסוי:

  • תשלום מס של 15% נומינלי בלבד עבור הרווחים שנצברו בקופה.
  • תשלום המס ישולם רק בעת פדיון הכספים, כלומר דחיית מס לסוף תקופה ובכך יש השפעה גבוהה על התשואה המצטברת בקופה.
  • ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס.
  • ניתן לנייד את הכספים לחברה אחרת תחת תיקון 190 ללא אירוע מס.
  • מנהלי קופות הגמל נהנים מפטור מלא על רווחי הון. בכל פעם שהם מקבלים דיבידנד, ריבית על אג"ח או מוכרים ניירות ערך ברווח הם אינם משלמים מס רווחי הון דבר המגדיל את התשואה בקופות הגמל.
  • חיסכון בקופת גמל תחת תיקון 190 מאפשר תכנון העברה של הכספים מדור לדור. החוסך קובע לעצמו מוטבים בקופה, אם החוסך נפטר לפני גיל 75 המוטבים יוכלו למשוך את הכסף מבלי לשלם מס בכלל. אם החוסך נפטר אחרי גיל 75, המוטבים נכנסים לנעליו ויכולים לבחור האם למשוך את מלוא הסכום ולשלם מס רווחי הון של 15% או לקבל את הכספים כקצבה פטורה ממס רווחי הון.

יתרון השקעה:

למנהלי קופות הגמל יש ריבוי אפיקי השקעה הכולל השקעה בניירות ערך בארץ ובכל העולם והשקעה בנכסים לא סחירים. כמו כן הם יכולים להשתתף בהנפקות וליהנות מהנחה השמורה לגופים מוסדיים בלבד.

יתרון עלויות:

דמי הניהול בקופות הגמל נמוכים משמעותית משאר אלטרנטיבות החיסכון. בנוסף בקופות הגמל אין עמלת משמרת ניירות ערך. עמלות קניה/מכירה נמוכות משמעותית משאר אפיקי ההשקעה.

הוראות תיקון 190 מאפשרות למשוך את הכספים שהופקדו בקופות הגמל ללא קנס רק אם לחוסך מלאו 60 שנה ובתנאי שהחוסך מקבל ממקור אחר פנסיה מזערית בגובה של כ- 4,500 ₪.

תיקון 190

פרטי התקשרות

כתובת: גזית 7, פ''ת

טלפון: 073-2255766

פקס: 073-2255766

דוא''ל: office@cnt-fin.com

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פרישה

ניהול סיכונים משפחתיים

יעילות פיננסית

חברת קונטרקטס סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ ("חוזים") הינה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. החברה  משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה והינה בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשע”ה-2015, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.