המומחיות שלנו

קופות גמל וקרנות השתלמות

קופת גמל היא כלי חיסכון פנסיוני, לגיל פרישה, המיועד לתשלום קצבה לאחר יציאה לפנסיה. קופות הגמל פועלת בפיקוח הממונה על שוק ההון ונהנות מהטבות מס מפליגות.

קופות הגמל
קיימות קופת גמל כללית וקופת גמל מסלולית. בקופת גמל כללית מנוהלים הכספים בהתאם לשיקול דעתו של הגוף המנהל, שרשאי בכל נקודת זמן להחליט באשר להשקעת הכספים. בקופה מסוג זה אין התחייבות להשקעה מינימלית באפיק השקעות ספציפי כגון אג"ח, מניות ועוד. בניגוד לכך, בקופת גמל מסלולית, כל מסלול מייצג התחייבות למדיניות השקעה מוגדרת, בה הגוף המנהל חייב לעמוד.
החל משנת 2003 פועלות קופות גמל במסלולים שונים, שמותאמים לצרכי הלקוחות, על פי תמהיל השקעות, רמת סיכון וטווח החיסכון הרצוי. בקופת הגמל מופקדים כספים על ידי העובד או המעביד, וזאת בהתאם לסוג הקופה. כספים שהופקדו לקופות גמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה כעבור 15 שנה מתאריך פתיחת קופות גמל או בגיל 62 לאישה ו-67 לגבר (ובתנאי שיהיו בעלי ותק של חמש שנים לפחות), לפי המוקדם מבין השניים. החל משנת 2006, הוחלט כי כספים שהופקדו לקופות גמל ניתנים למשיכה מגיל 60 בלבד. יש לציין כי משיכת כספים מקופות גמל לפני מועדים אלו אינה מומלצת וכרוכה בתשלום מס משמעותי בשיעור של 35%.

בעקבות החלטת האוצר, החל מינואר 2008, שונתה מהות החיסכון הפנסיוני ומנקודת זמן זו, כל ההפקדות שיבוצעו לקופת הגמל מעניקות לחוסך קצבה חודשית לכל החיים, ולא ניתנים למשיכה אחת. עם זאת, כספים שנצברו בקופה עד ל2008, יתאפשרו למשיכה הונית. אי לכך, נחלק השוק הפנסיוני לשתי קופות גמל: קופת גמל משלמת קצבה וקופת גמל לא משלמת קצבה.
קופת גמל לא משלמת לקצבה (בעבר נקראה קופת גמל לתגמולים)- חסכון לטווח ארוך, שנועד למשיכה בעת הפרישה, בסכום אחד. בעקבות השינוי שערך האוצר בינואר 2008, לא ניתן עוד לבצע הפקדות באפיק זה.
קופת גמל משלמת קצבה- קופה המבטיחה קצבה חודשית, החל מהיציאה לגמלאות.

מי מפריש לקופה?

לעמיתים שכירים – מפרישים העובד והמעביד, במקביל.
לעמיתים עצמאיים – לקופה זו מפריש העצמאי באופן בלעדי וזוכה להטבות מס.

קרן השתלמות
בנוסף, קיימת גם קרן השתלמות – למרות שמה, גם קרן השתלמות היא למעשה קופת גמל ומיועדת לחיסכון לטווח קצר יותר, שלוש עד שש שנים למשיכה ללא קנס, למטרות מימון שונות.
לעמיתים שכירים- כל עובד זכאי לבקש מהמעסיק להפריש חלק משכרו לקרן השתלמות.
לעמיתים עצמאיים- עצמאי יכול להפריש לעצמו כסף לקרן השתלמות, ובלבד שלא יעלה על 7% מהכנסתם. בכל שנה מפרסם המפקח על הביטוח תקרת הפקדה לסכום המותר בחוק, אשר בגינו זכאי העצמאי להטבות מס.

אנו עובדים עם מיטב קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בשוק ודואגים לסייע לך בבחירת הקופה המתאימה ביותר עבורך.

קופות גמל וקרנות השתלמות

פרטי התקשרות

כתובת: גזית 7, פ''ת

טלפון: 073-2255766

פקס: 073-2255766

דוא''ל: office@cnt-fin.com

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פרישה

ניהול סיכונים משפחתיים

יעילות פיננסית

חברת קונטרקטס סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ ("חוזים") הינה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. החברה  משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה והינה בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשע”ה-2015, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.