המומחיות שלנו

תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים מתבצע בגופים השונים על ידי צוות רחב של מנהלי השקעות ואנליסטים.

הכסף נשאר בחשבון הבנק שלכם כאשר גוף ההשקעה מקבל הרשאה לביצוע קנייה ומכירה של ניירות ערך בתיק ההשקעות המנוהל.

הפעילות בתיק מתבצעת בשקיפות מלאה ותחת רגולציה של הרשות לניירות ערך.
אנו עורכים פגישה אישית בין לקוחותינו לבין מנהל/ת תיקי השקעות בגופים המובילים ומלווים את התהליך תוך בחינת מכלול הנכסים הפיננסים של הלקוח וביצוע התאמה בין רמת הסיכון של הלקוח לגוף המנוהל ולמודל המתאים.

אסטרטגיית ההשקעה בכל גוף נקבעת בוועדת השקעות מרכזית המתכנסת אחת לשבוע ומנוהלת על ידי מנהל ההשקעות הראשי של החברה.

המטרה הינה להתאים את הגוף המנהל ללקוח מבחינת אופי הניהול ופרופיל הסיכון.
אנו מבצעים מעקב ובקרה שוטפת עבור התיקים המנוהלים של לקוחותינו בגופים השונים.

תיקי השקעות

פרטי התקשרות

כתובת: גזית 7, פ''ת

טלפון: 073-2255766

פקס: 073-2255766

דוא''ל: office@cnt-fin.com

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פרישה

ניהול סיכונים משפחתיים

יעילות פיננסית

חברת קונטרקטס סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ ("חוזים") הינה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. החברה  משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה והינה בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשע”ה-2015, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.