המומחיות שלנו

ביטוחים

ביטוח סיעודי:
למרבה הצער מערכת הבריאות הציבורית לא נותנת לנו מענה מספק לצרכי הקשיש ושמירה על בריאותו. במקרה של ביטוח סיעודי המדינה מטילה את האחריות העיקרית בטיפול על בני משפחתו של החולה וקופות החולים נותנות רק סיוע חלקי.
ביטוח סיעודי מבטיח פיצוי חודשי קבוע במקרה שאדם הפך סיעודי ומאפשר למבוטח לשמור על עצמאותו ולא להיות תלוי בבני משפחתו.

ביטוח חיים (ריסק למקרה מוות):
פוליסה המגינה על היקרים לנו מפני אובדן החיים שלנו ויש לה חשיבות רבה בניהול הסיכונים המשפחתי.
כל אדם עושה למשפחתו את הטוב ביותר על מנת להעמיד לבני משפחתו רמת חיים גבוהה.
ביטוח חיים נועד להגן עלינו מפני מצב קיצון בו אנו, בני המשפחה, נאלצים להתמודד לא רק עם הטרגדיה אלא גם עם אובדן ההכנסה ומציאות כלכלית מורכבת וקשה.

ביטוח בריאות:
ביטוח הבריאות הפרטי הינו משלים את הכיסויים הרפואיים שאינם נכללים בשירותי הבריאות של קופות החולים וכך מבטיח שתהיו מכוסים במקרה קטסטרופה.
במרבית החברות ביטוחי הבריאות כוללים: אבחון רפואי מהיר בבית חולים פרטי, כיסוי מורחב לתרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות, כיסוי מורחב לניתוחים והשתלות על ידי רופאים מומחים בארץ ובחו”ל.
מטרתנו הינה למצוא את החבילה הטובה ביותר הקיימת בחברת ביטוח על מנת שתוכלו לקבל את שירותי רפואה פרטיים הטובים ביותר, מעבר לשירותי קופות החולים.

אובדן כושר עבודה:
לעיתים, כך פתאום מבלי שתכננו, אנו מאבדים את היכולת שלנו לעבוד כמו שהיינו רגילים במשך שנים. מטרת הפוליסה הינה להגן עלינו ועל היקרים לנו שחייהם לא יתדרדרו והפעלת הפוליסה משמעותה קבלת כספים כאילו המשכנו לעבוד כרגיל.
ביטוח מחלות קשות:
ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי כספי חד פעמי לכיסוי הוצאות המשפחה והבטחת רמת החיים ובחירת הטיפול הרפואי הטוב ביותר במקרה שהמבוטח חלה באחת המחלות הנקובות בפוליסה.

ביטוחים

פרטי התקשרות

כתובת: גזית 7, פ''ת

טלפון: 073-2255766

פקס: 073-2255766

דוא''ל: office@cnt-fin.com

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פרישה

ניהול סיכונים משפחתיים

יעילות פיננסית

חברת קונטרקטס סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ ("חוזים") הינה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. החברה  משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה והינה בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשע”ה-2015, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.