המומחיות שלנו

פוליסות חיסכון

פוליסת חיסכון הינה תיק השקעות המנוהל על ידי חברת ביטוח, הפוליסה דומה בניהולה לקופת גמל עם יתרונות רבים:

  • בדומה לקופות הגמל, בנוסף להשקעה באג"ח ומניות, פוליסות החיסכון משקיעות חלק לא מבוטל בנכסים לא סחירים כגון נדל"ן מניב, תשתיות, הלוואות, פיקדונות וכו'.
  • אין תשלום דמי משמרת ואין עמלות קנייה ומכירה.
  • ניתן למשוך את הכספים בכל עת ללא קנס.
  • אפשרות למעבר בין מסלולי הפוליסה בכל עת ללא עלות וללא אירוע מס.
  • הגנה של משרד האוצר על הכסף המושקע (חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים).
  • לקוחות שנולדו לפני 1948 ייהנו מפטור ממס על רווחים (על פי הגדרת החוק).
  • ישנה אפשרות למנות מוטבים, אליהם תעבור הפוליסה במקרה מוות.
  • העלות היחידה בפוליסת חיסכון הינה דמי ניהול הנגבים מיתרת הצבירה בלבד.

ישנן חברות רבות המנהלות פוליסות חיסכון, אנו מבצעים ניתוח יחד עם הלקוח ומתאימים את הפוליסה הנכונה עבורו בהתחשב ברמת הסיכון הרצויה, טווח ההשקעה והביצועים לאורך השנים.

פוליסות חיסכון

פרטי התקשרות

כתובת: גזית 7, פ''ת

טלפון: 073-2255766

פקס: 073-2255766

דוא''ל: office@cnt-fin.com

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פרישה

ניהול סיכונים משפחתיים

יעילות פיננסית

חברת קונטרקטס סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ ("חוזים") הינה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. החברה  משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה והינה בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשע”ה-2015, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.